Proč nás vyškrtnout z UNESCO?

Praha nedávno oslavila 700. výročí narození Karla IV. a zároveň 25. výročí zápisu na seznam památek světového dědictví. Současná politická reprezentace k tomuto datu přichystala stavbu mrakodrapů, díky kterým opět vážně hrozí její vyškrtnutí ze seznamu kulturních památek UNESCO. Nejenže je již téměř hotov mrakodrap V Tower, kvůli jehož plánované výstavbě hrozilo vyškrtnutí již v roce 2008, ale Prahy 4 se chystá schválit změny umožňující výstavbu dalších 5 mrakodrapů, jež dále vážně naruší panorama města. UNESCO proto zahájilo  znovu 1. stupeň eskalace stavu ohrožení památky a požádalo národní autority znovu o zpracování hodnotící zprávy péče o Prahu s termínem 01.12.2017 - jmenovitě s uvedením projektu Rezidence Park Kavčí Hory.
Na jejím základě WHC UNESCO rozhodne případně o 2. stupni eskalace - pozvání zástupců České republiky ke konzultacím do WHC UNESCO v Paříži a případně o 3. stupni - projednání situace v Praze na výročním zasedání WHC UNESCO v létě 2018 - zapsání na červený seznam památek světového dědictví v ohrožení nebo vyškrtnutí Prahy ze seznamu.
Vzhledem k tomu, že v případě předchozí eskalace týkající se především V-Tower přes veškeré ujišťování ze strany Prahy stavba V-Tower vyrostla v nezměněné podobě s výškou 104m, tehdejší shovívavost a benevolenci WHC UNESCO, nelze v případě Rezidence Park Kavčí Hory naprosto očekávat.

Proč nás vyškrtnou z UNESCO?

Praha je zařazena na seznam UNESCO z mnoha důvodů, ale tím primárním důvodem, který ji vyzdvihuje vysoko nad ostatní evropské metropole, je její jedinečné panorama. To bylo již jednou v roce 2006 - 2008 ohroženo necitlivou výstavbou mrakodrapů na Pankrácké pláni. Šlo o projekt tzv. "Véčka" City Epoque (V-Tower) a tehdy plánovaného sousedního hotelu City Epoque na ploše tzv. Pentagonu rozvojového území v centru Pankráce. Kontrola provedená Reaktivní monitorovací vedla k Rozhodnutí WHC UNESCO 32 COM 7B.86 tedy na 32. zasedání v Quebecu stanovit limit pro tyto nové budovy na 60 - 70 metrů. Praha se tehdy pod hrozbou vyškrtnutí zavázala omezit výšku těchto dvou nových budov na ideálně 60, maximálně 70 metrů, tak aby vhodně dotvořily rozdrobené panorama Pankrácké pláně. Dále se zavázala důležité projekty předem konzultovat. Nyní se chystá oba tyto závazky hrubě porušit. Následuje tak Drážďany, které byly vyškrtnuty v roce 2009.

Výškové limity slíbené UNESCO vs plánovaná realita

Kdo a co se staví, čemu lze ještě zabránit?
Mrakodrap V Tower s plánovanými 104m je téměř hotov, s tím bohužel již nic nenaděláme.  Central Group má většinu stavebních povolení pro stavbu "Obytného souboru Kavčí Hory", lidově zvaného Housenky. Tento původní projekt svojí výškou nepřevyšuje okolní zástavbu. Central Group jej ale chce nahradit dvojnásobně vysokými mrakodrapy dle projektu "Rezidence Park Kavčí Hory". Ten zatím žádné stavební povolení nemá, ale Praha 4 o něm intenzivně jedná.

Obr. vlevo - Housenky                                                                                Obr. vpravo - nový projekt

A jak to vidí developer šéf Central Group, Dušan Kunovský?

"Návrh zahrnutím výškových staveb tak trochu vrací Prahu mezi skutečné metropole střední a východní Evropy, jakými jsou například Vídeň, Varšava nebo i Bratislava."

Tak napříkad Vídni přišly mrakodrapy pěkně draho. Přestože na rozdíl od Prahy není v případě Vídně památkově chráněno panorama města, Výbor UNESCO pozastavil platnost zápisu Vídně na seznamu a hrozilo úplné vyškrtnutí města. Vídeňská radnice začala intenzivně jednat s investory, kteří již v té době získali stavební povolení, a za cenu vysokých finančních kompenzací projekt zastavila. Vyrostla tak jen jedna z plánovaných tří budov, která byla již v době incidentu rozestavěná. Teprve pak Výbor UNESCO obnovil místo Vídně na světovém seznamu.

Drážďany o prestižní místo v seznamu přišly Důkazem, že varování UNESCO nejsou planá, se stalo v červnu 2009 rozhodnutí výboru světového kulturního dědictví UNESCO o vyškrtnutí labského údolí v Drážďanech ze Seznamu světového kulturního a přírodního dědictví . Důvodem je stavba mostu u Lesního zámečku (Waldschlösschenbrücke), který nevratně rozdělí téměř 20 kilometrů dlouhé labské údolí a zničí jeho kulturní krajinu. Je zde ale jeden zásadní rozdíl oproti Praze. V Drážďanech se konalo o stavbě mostu velké referendum, kde se občané rozhodli, že dají přednost výraznému zlepšení dopravní situace před zápisem. To je správný postup, který je nutný respektovat. Zápis v UNESCO ale přináší celé Praze výrazné příjmy z turistického ruchu, a na druhé straně stojí zisk jednoho konkrétního developera.

Slavná katedrála v Kolíně ohroženou památkou Slavný kolínský dóm postavený v letech 1248 až 1880 byl na listinu UNESCO zařazen proto, že "má mimořádnou uměleckou hodnotu a dokládá sílu evropského křesťanství". V roce 2004 byl představen plán na stavbu mrakodrapů u železničního terminálu, téměř čtyři kilometry od katedrály. Ačkoliv katedrála nemá vyhlášené žádné ochranné pásmo, Výbor UNESCO prohlásil, že výstavba ohrožuje "pohledovou integritu kulturního statku" - plánované budovy by převýšily věže katedrály. Komise pak zařadila kolínskou katedrálu mezi ohrožené památky světového kulturního dědictví.