Developer nabídl snížit výšku budov Rezidence Park Kavčí Hory na 68 metrů, což plně vyhovuje požadavkům UNESCO.

Nabídl. Ale výškový limit 60-70 metrů se týká pouze území v nejbližší blízkosti budovy CITI Tower, v pentagramu vymezenému ulicemi Hvězdova, Pujmanová, Na Pankráci, Na Strži a Milevská, a i v tomto území by tvar budov měl zcelovat panorama a opticky snižovat výšku CITI Tower. V širším okolí, kde má stát Rezidence Park Kavčí Hory, by budovy neměly výrazně převyšovat okolní zástavbu, jejíž výška činní zhruba 35m.

Jak mrakodrop V Tower s plánovanými 104m, tak i mrakodrapy Rezidence Park Kavčí Hory i po nabídnutém snížení na 68m tyto limity o více než 30 metrů porušují.

Obr. vlevo - vymezení území s povolenou výškou 60-70m z jednání s mezinárodními experty z UNESCO v 2007/03

Obr. vpravo - zakreslení výškových hranic z oficiální zprávy monitorovací mise UNESCO.

Projekt Rezidence Park Kavčí Hory byl vybrán ve veřejné architektonické soutěži pod záštitou České komory architektů (ČKA) a zúčastnilo se jí deset významných tuzemských ateliérů. Vyhrál respektovaný AP Atelier Josefa Pleskota.

Ano, ale bývalé vedení radnice Prahy 4 odmítlo vyslat do poroty soutěže svého zástupce s tím, že nemá k dispozici erudovaného architekta či urbanistu. Nemělo na projekt absolutně žádné požadavky.  Developer si tak sám stanovil podmínky soutěže, vybral porotce i soutěžící. Taková soutěž má nulovou hodnotu.

Central Group do podmínky uvedl, že má jít o subtilní solitérní výškové budovy s maximální výškou 109m a hrubou podlahovou plochou 42 000 m2. Při takovém zadání ani sebelepší architekt nevymyslí nic jiného než 5 mrakodrapů čouhajích v panoramatu.

Porota pak ve svém oficiálním vyjádření uvedla, že optimální výška pro dané území je 80m. K číslu dospěla zprůměrováním výšek mrakodrapů na Pankráci. Takže buďto si slovutní akrchitekti dosud nevšilmli, že území leží v ochraném pásu Pražské pámátkové rezervace, nebo tento fakt úmylsně ignorovali.

V zadání soutěže je podmínka ohraničit novou zeleň plotem. V projektu Rezidence Park Kavčí Hory je zeleň uzavřena dvorem, což porota označila za největší přínos projektu.

Co dodat. Takovéto arogantní zadání, neumožňující citlivě doplnit pražské panorama a ignorující dohodu s UNESCO, svědčí o jediném -  že developer, porotci i tehdejší radní neměli na mysli nic jiného než vlastní zisk. Že hlavním a jediným kritériem byl počet bytů s výhledem na Pražský hrad, maximální zisk.

Jde o architektonicky unikátní návrh, který dotváří výškovou dominantu Pankrácké pláně a
vhodně zcelí rozdrobené panorama Pankrácké pláně.

Mrakodrop V Tower s plánovanými svým tvarem a umístěním vyčnívá, nikoliv zceluje. Jeho podoba a umístění se oproti plánu z roku 2008, kvůli které přijel do Prahy vyjednávat samotný šéf UNESCO Francesco Bandarin, vůbec nezměnilo.

Mrakodrapy Rezidence Park Kavčí Hory rovněž nepříspívají ke zcelení panoramatu, ale vytvářejí další proluku na jejich levé straně (z pohledu od Pražské hradu na obrázku níže). Na pravé straně vytvářejí  ostrý skok na hraně úbočí Pankrácké pláně, který v budoucnu nepůjde nijak zmírnit. Nevhodnost skoku uznávají i porotci a uvádějí, že jej v budoucnu zmírní řada dalších mrakodrapů na metru C mimo ochranné pásmo památkové rezevace. Zbytek metra C je ale mimo ochranné pásmo právě proto, že ať tam postavíte cokoliv, do panoramatu města to nezasáhne a z památkové zóny to vidět nebude! Takže jediný způsob, jak skok zmírnit, je postavit mrakodrapy na místě

  • buďto současného parku na Pankráci
  • nebo sídla České televize

Vítězný projekt nesplňuje ani doporučení soutěže, že by navrhované výškové stavby měly být rozmanité. Nebo Vy dokážete najít mezi věžemi aspoň jeden rozdíl?

Aktualizace:

Po celkem konstruktivní hovoru se zastupitelem za zelené Daniel Kunc, který mně situaci konečně osvětlil. Pozemek, kde se má stavět, spadá v územním plánu do dvou oblastí s různým limitem pro KPP (podlažní plocha/velikost pozemku) a KZ(plocha zeleně/velikost pozemnku). Žádost o změnu územního plánu podal předchozí vlastník pozemku, a zastupitelstvo Praha 4 ho 21.12.2014 zamítlo. Zastupitelstvo Prahy v jiném řízení ho ale může přehlasovat. Central Group ale pro stavbu 5 mrakodrapů žádnou změnu nepotřebuje, protože jsou hodně na výšku a KZ tedy splňují. Na výšku nyní žádné limity nejsou. Central Group toto deklaroval IPP(Institut Plánování a rozvoje Prahy) i zastupitelům Praha4. Co mi není jasné, proč členové komise pro územní plánování tvrdili, že změnu chce a zástupce Central Group proti tomu nic nenamítal. Nejspíše proto, že se členové nedokázali ani říci, co tam Central Group vlastně chce postavit. Zástupce Central Group se tvářil, že to vlastně taky neví a přicházel a absurdními návrhy "tak nám povolte postavit jeden dva mrakodrapy, k tomu změnu územního plánu nepotřebujeme, a až je postavíme, tak se dohodneme, co postavíme na zbytku územní".  Nyní se proto musí jít cestou připomíneky do řízení EIA a územního řízení, kde půjde o např. nepřekročení limitů znečištění, napojení na infrastrukturu atd., ale výšku budov takto ovlivnit nepůjde. Nadruhou stranu hrozí, že si developer počká na schválení nového metropolitního plánu, kde již limity na KPP a KZ nejsou, ale jsou tam výškové limity, a pro Pankrác je stanovem na 160m. Takže si Central Group bude moct postavit de facto co chce.
Trojkoalice se proto s developerem dohodla na zřízení mateřská školka, což jim příjde jako dostatečný ústupek a stavbu podporují.