FAQ

Kdo za to může:

1) Bývalé vedení radnice Prahy 4 v čele s ČSSD. Developer pořádal veřejnou soutěž na architektonický návrh nové budovy. Vedení ČSSD ale odmítlo vyslat do poroty soutěže svého zástupce s tím, že nemá k dispozici erudovaného architekta či urbanistu. Nemělo na projekt absolutně žádné požadavky. Developer si tak sám stanovil podmínky soutěže, vybral porotce i soutěžící. Taková soutěž má nulovou hodnotu.

2) Bývalé a současné vedení Prahy, které do čela Institutu plánovaní a rozvoje (IPR) postavilo architekta Kouckého. Ten vytváří na jednu stranu složité, na druhou velmi vágní předpisy pro nový metropolitní plán. Pro celé území Pankráce navrhuje jediný limit - výšku 160m. Reálně tak umožňuje developerům stavět bez jakýchkoliv omezení. 

3) Současná trojkoalice. Ta sice především řeší chyby svých předchůdců, ale stále chybí regulační plán, který by umožnil posoudit celkový vliv všech plánovaných budov na Pankráci (pomocí tzv. SEA). Trojkoalice se proto s developerem dohodla na zřízení mateřské školky a zavlažování pro park s dešťové vody, což považují za dostatečný ústupek a stavbu podporují. Z našeho pohledu je to ale nedostatečné. Navíc na veřejných jednáních městská část nebyla schopen občanům prezentovat, jaké výjimky a změny developer přesně požaduje a jak bude projekt vypadat. Zástupce Central Group se tvářil, že to vlastně taky neví a přicházel a absurdními návrhy "tak nám povolte postavit jeden dva mrakodrapy, k tomu změnu územního plánu nepotřebujeme, a až je postavíme, tak se dohodneme, co postavíme na zbytku územní".

Naše hlavní požadavky:

1) Snížit vlivy celého projektu Rezidence Park Kavčí Hory minimálně o polovinu.

2) Projekt redukovat tak, aby v půdorysu 5 věží nového projektu "Rezidence ..." byla limitována výška na maximálně 7 až 8 pater jako měla mít předchozí verze projektu "Housenky".

3) Projekt realizovat tak, aby Praze zůstal zápis v UNESCO.

4) Zvýšit odstup záměru od hranice Centrálního parku tak, aby při výstavbě projektu nedošlo k narušení klidové zóny Centrálního parku stavebním hlukem a prachem a aby po zahájení provozu záměru nebyli jeho obyvatelé rušeni tradičními oblíbenými akcemi pořádanými mnoha subjekty a zůstal tak zachován jeho relaxační, sportovní a kulturní ráz. 

5) Revokovat související usnesení Rady MČ Praha 4 a Zastupitelstva MČ Praha 4 ve věci projektu a doplnit hlavní požadavky do stanovených podmínek výstavby. Přihlásit MČ Praha 4 jako účastníka řízení žádosti o změnu územního rozhodnutí z Housenek na Věže a uplatnit doplněné hlavní požadavky jako námitky, případně rovnou projednat s investorem jejich zapracování.

6) V rámci Rady ZHMP a Zastupitelstva ZHMP odmítnout žádost investora o navýšení kódu míry využití území z G na H a naopak jej snížit zpět z G na F. 

7) Revokovat související usnesení Rady ZHMP a Zastupitelstva HMP ve věci projektu a Metropolitního plánu a v něm projednat snížení výškového limitu Pankráce v souladu s Rozhodnutím Centra Světového dědictví (WHC UNESCO).

Současný stav kauzy:

Pozemek, kde se má stavět, spadá v územním plánu do dvou oblastí s různým limitem pro KPP (podlažní plocha/velikost pozemku) a KZ (plocha zeleně/velikost pozemku). Žádost o změnu územního plánu podal předchozí vlastník pozemku, a zastupitelstvo Praha 4 ho 21.12.2014 zamítlo. Zastupitelstvo Prahy v jiném řízení ho ale může přehlasovat. Central Group ale pro stavbu 5 mrakodrapů žádnou změnu nepotřebuje, protože jsou hodně na výšku a KZ tedy splňují. Na výšku nyní žádné limity nejsou. Potřebuje pouze výjimku pro odstup budov.  Nyní se proto musí jít cestou připomínek do řízení EIA a územního řízení, kde půjde o např. nepřekročení limitů znečištění, napojení na infrastrukturu atd., ale výšku budov takto ovlivnit nepůjde. Central Group chce proto pro tyto účelově EIA rozdělit do dvou částí, aby řízením prošla. Nadruhou stranu hrozí, že si developer počká na schválení nového metropolitního plánu, kde již limity na KPP a KZ nejsou, ale jsou tam výškové limity, a pro Pankrác je stanovem na 160m.